شرکت مهندسین مشاور رازان

شرکت مهندسین مشاور رازان

پس از چند دهه همکاری مستقیم با مهندسین مشاور معتبر داخلی و خارجی و کسب تجربیات مفید و ارزنده تصمیم به تشکیل شرکتی مجزا جهت ارائه خدمات مهندسی تخصصی گرفته، که در نتیجه شرکت مهندسین مشاور پارس رازان در سال 1372 جهت ارائه خدمات بنیان گذاری شد و فعالیت خود را در زمینه های مختلف خدمات مهندسی آغاز نمود.

مشاور رازان
مشاور رازان