شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار

شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار

شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار در سال ۱۳۷۳ با همکاری جمعی از مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه تهران، فعالیت حرفه­ ای خود را آغاز نمود. در طول سالهای گذشته، این مشاور با حضوری مستمر در پروژه های عمرانی، موفق به ارائه خدمات مشاوره معماری و شهرسازی در بیش از ۱۵۰ پروژه در سطح کشور شده است.

جلب رضایت کارفرمایان از طریق تامین خواسته های کیفی و ارائه خدمات صحیح و جامع، به موقع و نوآور دیدگاه مدیران کنونی شرکت می­باشد. برای تحقق این دیدگاه، سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO9001-2008 در شرکت مستقر گردیده، در بین کارکنان و کارشناسان از طریق آموزش نهادینه گردیده است.

نقش پایدار
نقش پایدار