انجام امور حسابداری

4.7/5 - (10 امتیاز)
مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق

امور حسابداری:

 • مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها.
 • تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.
 • ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب.
 • ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه).
 • اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها.
 • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت‏ها .
 • طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.
 • انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.
 • تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‏های مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی.
 • حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی.
 • کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی.
 • انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .
 • تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام.
 • انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب.
 • مشاوره مالی و اقتصادی
 • آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکت‏ها و موسسات.

انجام امور حسابداری

شرکت آریا حساب آسیا با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است. مشاورین و کارشناسان این موسسه براساس چارچوب ها و استاندارد های روز حسابداری با ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می نماید. شرکت آریا حساب در زمینه امور حسابداری خدمات زیر را ارائه می دهد:

– مشاوره و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، كارخانجات، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها

– تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه

– ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب

– ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)

– اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها

– اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت‏ها

– طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب

– انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته

– تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‏های مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

– حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی

– کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی
– انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت

– تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام

– انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب

– مشاوره مالی و اقتصادی

– آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکت‏ها و موسسات

چنانچه در زمینه انجام امور حسابداری سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابداری، مالی

و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها.

 •  تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.
 • ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب.
 •  ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه).
 • اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها.
 • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت‏ها .
 • طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.
 • انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.
 • تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‏های مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی.
 • حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی.
 • کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی.
 • انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .
 • تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام.
 • انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب.
 • مشاوره مالی و اقتصادی
 • آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکت‏ها و موسسات.
 • انجام امور حسابداری

شرکت آریا حساب آسیا با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است. مشاورین و کارشناسان این موسسه براساس چارچوب ها و استاندارد های روز حسابداری با ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می نماید. شرکت آریا حساب در زمینه امور حسابداری خدمات زیر را ارائه می دهد:

– مشاوره و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، كارخانجات، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها

– تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه

– ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب

– ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)

– اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها

– اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شركت‏ها

– طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب

– انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته

– تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‏های مالی و كنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

– حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی

– کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی
– انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت

– تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام

– انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب

– مشاوره مالی و اقتصادی

– آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکت‏ها و موسسات

چنانچه در زمینه انجام امور حسابداری سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابداری، مالی