بیمه تامین اجتماعی

5/5 - (3 امتیاز)

قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

قوانین تامین اجتماعی در حسابداری یک فاکتور تعیین کننده در موفقیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌رود. بدین معنی که آنچه که یک حسابدار خبره لازم است بداند، فقط بدست آوردن سود و زیان شرکت نیست. بلکه بخشی از کار او را مسائلی در برگرفته که مستقیم با قوانین تامین اجتماعی در ارتباط است. یکی از ویژگی های مهم یک حسابدار حرفه‌ای تسلط کافی او در همین زمینه است. مدیران شرکت‌های موفق، ملاک برتری یک حسابدار کارکشته را در تعداد پروژه‌ها و میزان درآمد او نمی‌دانند. بلکه یک حسابدار با تجربه، از روی سطح آگاهی او در این زمینه ارزیابی می‌شود. قوانین تامین اجتماعی شامل قوانین کار، بیمه و مالیات و…  می‌باشد. در هر شرکتی نیز برای استخدام کارکنان، امور بیمه آنها و مالیاتی که بر شرکت تعلق می‌گیرد از مهمترین موضوعاتی است که یک حسابدار باید از آن شناخت کافی داشته باشد. در ادامه به برخی از این مقررات تامین اجتماعی اشاره می کنیم:

بررسی امور بیمه از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

بررسی امور بیمه یک شرکت از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری است. به این معنی که یک حسابدار حرفه‌ای باید با پیچ و خم‌های مسائل بیمه کارکنان آشنا باشد. حسابدار با اشراف کامل به موضوع بیمه، به مدیر کمک می‌کند تا سوابق و کارکرد پرسنل را تحت نظر داشته باشد. قصد ما تنها معرفی این قوانین است و قرار نیست به صورت تخصصی به این حوزه ورود کنیم. لذا در ادامه تنها به ذکر و معرفی کوتاه چند قانون تامین اجتماعی بسنده می‌کنیم. به عنوان مثال، شخصی که در شرکت یا کارگاه به خدمت گرفته شده است، نباید بازنشسته یک شرکت یا موسسه دیگر باشد. حسابدار به تمامی هزینه‌های پرداختی مانند دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی را که باید به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد، آشنایی دارد. همچنین، شناخت کاملی از وضعیت بیمه شدگان دارد. میزان حق بیمه نیز از دیگر قوانین تامین اجتماعی در حسابداری به شمار می رود. بدین معنی که میزان حق بیمه،  سی درصد دستمزد دریافتی کارکنان است. این مبلغ به خاطر خدماتی مانند بازنشستگی و مرگ پس از بازنشستگی، دوازده درصد تعریف شده است. همچنین میزان حق بیمه فوت پیش از انفصال از خدمت تنها دو درصد می باشد. از کار افتادگی نیز چهار درصد میزان حق بیمه را تشکیل می دهد. درمان و معالجه نه درصد و بیمه بیماری نیز سه درصد تعریف شده است. خوب است بدانید، سهم و بهره کارفرما از حق بیمه بیست و سه درصد می باشد و سهم بیمه شده نیز هفت درصد برآورد می شود.

مالیات حقوق از جمله قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

یکی دیگر از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری، موضوع مالیات حقوق است. یک حسابدار  ضمن این که مالیات حقوق را می شناسد؛ به پیچ و خم‌های این حوزه نیز به خوبی واقف است. او باید درباره وجه معافیت مالیاتی دستمزد پرسنل و کارمندان نیز اطلاعاتی داشته باشد . به ویژه این که درباره مبالغی که هیات دولت برای دستمزد پرسنل تعین می کند نیز اطلاعات خوبی دارد. به عنوان مثال، وجوه مشمول مالیات بر حقوق پرسنل عبارت است از:  تمامی دستمزدهای دریافتی کارکنان ( دستمزد، اضافه کاری، حق فرزند و … ) . این وجوه از دستمزد کارگر یا کارمند کم می شود . مگر در این موارد که می توان استثناء قائل شد:

بازخرید کردن ایام مرخصی،

کمک هزینه حق اولاد یا همان عائله مندی،

هزینه ماموریت ها،

بدی آب و هوا ، عیدی و …

پاداش هایی که در آخر سال در نظر می گیرند،

کمک هزینه خانه و خواربار در زمانی که کارکنان بیمار باشند،

غرامت اخراج یا امتیازات پایان کار،

پاداش ها و تشویقی ها و ….

امور پیمانکاری از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری

یکی دیگر از قوانین تامین اجتماعی در حسابداری بررسی موضوعاتی است که در حیطه پیمانکاری است. یک حسابدار باید با تمامی قوانین این بخش آشنا باشد. به عنوان مثال در یکی از بندهای قانون تامین اجتماعی این چنین آمده است: چنانچه کار به صورت کنترات به افراد حقیقی یا حقوقی سپرده می‌شود، کارفرما باید متعهد شود، پرسنل خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کند. همچنین او باید تمام پول بیمه را طبق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی بپردازد. حسابدار با در اختیار داشتن اطلاعات لازم در این حوزه، به بهترین وجه می تواند به مدیران، مشاوره دهد.

بازنشستگی بانوان و شرایطی که دارد

قوانین تامین اجتماعی در حسابداری می تواند دامنه گسترده ای داشته باشد. هر حسابداری باید با این مقررات و ضوابط آشنایی داشته باشد. یکی از این اصول، آشنایی با شرایط بازنشستگی کارکنان زن است. یک حسابدار ضمن بررسی اوضاع مالی شرکت و سازمان ها با اشراف کامل بر قوانین تامین اجتماعی مسیر پیشرفت شرکت را هموار می کند. به عنوان نمونه حسابداران برجسته ، می دانند که بازنشستگی زنان دارای شروط خاصی است. چنانچه آنها شاغل باشند، می توانند با رسیدن به چهل و دو سالگی و با بیست سال سابقه واریز بیمه، بازنشسته شوند. خوب است به این نکته نیز توجه شود که بین سابقه کاری و سابقه پرداخت بیمه تفاوت هایی وجود دارد.

دیگر قوانینی که حسابدار باید از آنها اطلاع داشته باشد

دیگر قوانین تامین اجتماعی در حسابداری را می توان به موارد متعدد دیگری بسط داد. این قوانین می تواند شامل:

بانوان شاغل باردار،

مقررات مرخصی زایمان،

مرخصی استعلاجی،

قوانین تامین اجتماعی درباره فوت و مرگ و میر،

از کارافتادگی،

حوادث،

قوانین خاص کارفرمایان

دریافت حقوق بیکاری و شرایط آن،

ضوابط و مقررات تامین اجتماعی در زمینه شرکت ها و کلیه کارکنان و حتی خود کارفرما و …

همانطور که گفته شد، قوانین تامین اجتماعی در حسابداری بحثی مفصل است که نمی‌توان در ظرف محدود این نوشتار گنجاند. شما می توانید برای آگاهی کامل از این موضوع به سامانه های مربوط به این حوزه مراجعه کنید. اطلاعات خوبی که در این زمینه بدست می آید، می تواند فهم روشنی در این باره عایدتان کند.