تهیه صورت های مالی

3.8/5 - (13 امتیاز)

صورت‏های مالی:

·         تهیه صورت‏های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورت‏های مالی تلفیقی گروه شركت‏ها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.

·         تهیه و تنظیم صورتهای مالی جهت مناقصات، ارائه به بانک ها و سفارت خانه ها، اداره مالیات و غیره

·         تهیه صورت‏های مالی از روی اسناد و مدارک ناقص.

·         تبدیل صورت‏های مالی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی.

·         تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

·         تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.

·         ارائه گزارش‏های حسابرسی مورد نیاز بانك‏ها جهت اعطای تسهیلات.