خدمات حسابداری مالیاتی

5/5 - (2 امتیاز)

خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره

1-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود

2-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی.خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره

3-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

4-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

5-پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

6-تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

خدمات حسابداری-خدمات حسابرسی-خدمات حسابداری مالیاتی-خدمات مشاوره ای مالیاتی-مشاور مالی

خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره

امروزه کسانی در بلندمدت موفق خواهند شد که بصورت روزانه اطلاعات مالی خود را در دست داشته باشند
و نتیجه تصمیمات خود را بصورت به روز داشته باشند فروشگاها و بنگاه های کوچک نیز جهت مدیریت صحیح و
کنترل منابع خود و کاهش ریسک عملیاتی بایستی دارای سیستم حسابداری انبار فروش و خزانه داری و دارایی
ثابت باشند و با استقرار کنترلهای داخلی از سوئ استفاه های احتمالی  جلوگیر نماین.
با صرفه هزینه کم و با صرف چند ساعت کار در طول هفته دارای سیستم حسابداری مطمئن و به روز باشید و با
اطلاعات نسبت به مدیریت بنگاه خود اقدام نماید .
سازمان امور مالیاتی به عنوان آخرین ابتکار در دولت پیشین، از گزارش‌های خرید و فروش سال 1386 که از مودیان
مالیاتی دریافت کرده و به نظر می‌رسد به تازگی اطلاعات آن را در سامانه‌ای وارد کرده، برای طرف‌های معامله گزارش
گرفته و از مودیان طرف معامله خواسته که مدارک ثبت این معامله‌ها را در آن سال به آن سازمان ارائه کنند.
خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره