خدمات مشاوره ای مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز)

خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب

 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
 • مشاوره در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقیخدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب
 • مالیات تکلیفی
 • مالیات بر درآمد اجاره
 • مالیات بر حقوق
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی

خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مشتریان روند توسعه شرکت ها با شیب زیادی در حال افزایش است. همچنین با توسعه کمی وکیفی واحد های تجاری قوانین نیز در حال افزایش است که این قوانین علاوه بر نظامند کردن امور تجاری منجر به ایجاد هزینه برای واحد های تجاری نیز شده است. درکشور ما مدیران واحد های تجاری علاوه بر صرف هزینه های بالا برای پاسخگویی به قوانین وضع شده با عدم آگاهی مناسب ازآن موجبات ضرر وزیان خود را فراهم نموده و حتی از مزایای واحد های اداری ومالی خود که برای پاسخگویی به قوانین ایجاد شده اند، بهره ای نمی برند. آیا می خواهید با یک تیر همه ی نشانه ها را بزنید؟

خدمات کالایی است که دیده نمی شود.کیفیت آن تا انجام نشود قابل بررسی نیست. بنابراین در حوزه خدمات به افراد حرفه ای باید اعتماد نمود. هزینه های کمتر همیشه منجر به ارائه خدمات برتر نبوده وهمیشه شکاف قیمت ها قابل تامل است.خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب

خدمات مالی آریا حساب به دو دسته خدمات مشاوره ای و خدمات اجرایی تقسیم می گردد:

خدمات اجرایی

  • مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزار های حسابداری
  • تعریف کدینگ حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز واحد تجاری
  • انجام کلیه امور حسابداری به صورت تمام وقت، پاره وقت یا پروژه ای
  • انجام امور مربوط به ثبت اسناد و مدارک، کشف ایرادات درسیستم مالی واحد تجاری، رفع مغایرت حساب ها، اصلاح حساب های مالی، بستن و افتتاح حساب ها، تهیه ترازهای آزمایشی، صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد) و تحریر دفاتر قانونی
  • نظارت بر حسابداری واحدهای تجاری در خصوص انطباق آن با استانداردهای حسابداری
  • برقراری دوره های مختلف حسابداری برای کارکنان واحدهای تجاری با هدف ارتقا سطح دانش و استفاده بهینه واحدهای تجاری ازآنها

خدمات اجرایی

انجام خدمات مشاوره ای در خصوص کلیه امور حسابداری از خرید نرم افزار تا تحریر دفاتر قانونی

بودجه بندی و ارائه بهترین راهکار جهت استفاده اثربخش و کارا همراه با صرفه اقتصادی از منابع

مشاوره در خصوص میزان سرمایه گذاری منابع واحد تجاری در حوزه های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی

مشاوره در خصوص تنظیم یا اصلاح فرآیندهای داخلی واحد تجاری

مشاوره در خصوص چگونگی برقراری کنترل های داخلی در واحد تجاری

مشاوره در خصوص تامین مالی واحد تجاری از طریق منابع داخل و خارج واحد تجاری

تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مالی

خدمات مشاوره مدیریت در خصوص ایجاد ساختار سازمانی، هویت سازمانی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص افزایش درآمد واحدهای تجاری

خدمات،مشاوره ای،مالیاتی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،ارزش افزوده،حساب