پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان

5/5 - (2 امتیاز)

اطلاعیه‌ی مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درج صورت‌حساب‌های ارسالی در کارپوشه‌ی مودیان

 

نظر به اجرای قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان و ارسال صورتحساب های الکترونیکی صادره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 01/08/1401 به سامانه مودیان، و متعاقب آن درج خودکار صورتحساب های ارسالی در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی) وتداوم این روند، ضروریست مودیان محترم مالیاتی در اجرای مقررات تبصره بند(ب) ماده 5 قانون پایانه­ های فروشگاهی وسامانه مودیان و با توجه به آثار مالیاتی مترتب، با مراجعه به کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان، اقدام به بررسی و عکس العمل نسبت به صورتحساب های اعمال شده در کارپوشه خود نمایند.

تبصره بند (ب) ماده 5 قانون:

“مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز ازتاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.”

 

اجرای فرآیند صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

 

 از تاریخ 1401/09/01؛ تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی به منظور صدور/تمدید/تجدیدکارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار، صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک (فیزیکی-کاغذی)، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می‌باشد.

انجام استعلام الکترونیکی از سوی مراجع قانونی صدور مجوز منوط به داشتن/تشکیل پرونده مالیاتی فعال متقاضی در نظام مالیاتی بوده و چنانچه متقاضی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت سیستمی و برخط صادر می‌شود.

لازم به ذکر است، درخواست ها، پاسخ ها، فهرست بدهی ها و گواهی های صادره مرتبط با موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای مودیان محترم در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس: My.tax.gov.ir قابل مشاهده می‌باشد.

 

قابل توجه مشمولین اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

بر اساس ماده (7) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم است. در این موارد فروشنده و خریدار تکلیف اضافی برای ارسال فهرست معاملات فصلی معاملاتی که صورتحساب الکترونیکی برای آن صادر و در سامانه مؤدیان ثبت شده ندارند. بر این اساس؛ مشمولین اجرای قانون مذکور پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان؛ تکلیف دیگری برای ارسال فهرست این صورتحساب‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند.

نکته مهم:

مشمولین صدور صورتحساب در سامانه‌های دولتی نظیر سامانه ثبت برخط محصولات نفتی و پتروشیمی (سامانه ثامن)، در صورت انتخاب و ارسال صورتحساب از طریق سامانه‌های مذکور، الزامی به درج مجدد صورتحساب در سامانه مؤدیان ندارند. بدیهی است مسئولیت انطباق اقلام صورتحساب‌های صادره در این سامانه‌ها با استانداردهای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر عهده مؤدی خواهد بود.