شرکت حسابداری و استراتژی بازاریابی

4.5/5 - (8 امتیاز)

 

شرکت حسابداری و استراتژی بازاریابی

شرکت،حسابداری،تخصص،بازاریابی،موسسه،روزانه،شرکت ها،حسابداران،انجام

شرکت،حسابداری،تخصص،بازاریابی،موسسه،روزانه،شرکت ها،حسابداران،انجام

شرکت حسابداری و استراتژی بازاریابی

شرکت های حسابداری

، مجموعه ای از خدمات مالی را برای مشتریان خود فراهم می کنند که شامل تدوین مالیات ها برای افراد یا

شرکت ها، کمک به تجارت ها برای مذاکره ی ادغام ها و توسعه ها و مشاوره های مالی می شود.

از آنجایی که این خدمات برای بسیاری از متخصصان حیاتی می باشند، حسابداران نیاز به برخی کارها دارند

تا بتوانند بازار مناسبی برای خدمات خود یافته و مشتریان جدید کسب کنند.شرکت،حسابداری،تخصص،

بازاریابی،موسسه،روزانه،شرکت ها،حسابداران،انجام
بیانیه ی ماموریت و عنوان کاری
یکی از قدم های حیاتی در برنامه ریزی ِ بازاریابی برای شرکت ها یا فعالیت های حسابداری این است که

محدوده ی خود را تعیین کرده و بدانیم چه چیزی برای عرضه در اختیار داریم. یک بیانیه ی ماموریت برای کارِ

خود طرح کنید. مشخص کنید که مجموعه شما چه چیزی می تواند عرضه کند که سایر رقبا نمی توانند.

هر گونه تبحر در حسابداری را که می تواند مشتری را از کار شما مطمئن سازد، شناسایی کنید. شاید

شما در امرِ کمک به شرکت ها برای انجام کارهای حسابداری، دقیقا در زمانی که آنها در حال توسعه هستند،

حرفه ای باشید؛ و شاید در حسابداری مالیات حرفه ای هستید.شرکت،حسابداری،تخصص،بازاریابی،موسسه،روزانه،شرکت ها،حسابداران،انجام

بازاریابی رسانه های ارتباط جمعی

روز به روز مردم بیشتر از شبکه های رسانه های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر، لینکدین به طور متناوب و نه تنها برای ارتباط اجتماعی بلکه برای اتصال با مجموعه ی متنوعی از شرکت ها و خدمات، استفاده می کنند. حسابداران می توانند از این تمایل مشتریانشان استفاده کنند. اخذِ یک تبلیغ در فیسبوک یا ساختن یک صفحه برای کار تجاری در یک سایت باید مد نظر قرار گرفته شود. به همراه آن، یک حساب توییتر که به فعالیت های کاری حسابداری شما مربوط می شود می تواند مستقیما بازدیدها را به سمت صفحه ی شما آورده و جهان را از خدمات شما آگاه سازد.

فرصت های غیر رسمی بازاریابی

تعاملات روزانه فرصت بزرگی برای بازاریابی خدمات شما فراهم می کنند. بیسیاری از حسابداران برای گسترش تجارت خود بر جمعیت های محلی تکیه می کنند. هر زمان که با یک موسسه ی محلی برخورد کردید، خواه رستوران باشد، یا میوه فروشی یا موسسه وکالت محلی، از آنها در مورد مسائل حسابداری شان سوال کنید. اگر از وضعیت فعلی حسابداری شان ناراضی بودند یا درباره ی نوع خاصی از حسابداری سوالاتی داشتند، به آنها پیشنهاد کمک کنید.

نامه های تبلیغاتی و ارجاعی

بازاریابی خدمات از طریق نامه های تبلیغاتیِ کاغذی یا به صورت آنلاین می تواند تجارت را به منطقه شما منتقل کند. تجارت هایی را مورد هدف قرار دهید که ممکن است به تخصص های حسابداری شما نیاز داشته باشند، به خصوص آنهایی که در صنایعی مشغولند که شما بیشتر با آنها آشنا هستید. یک نامه ی تبلیغاتی به این شرکت ها فرستاده و در آن بر حرفه ی خود تاکید کنید و بنویسید که چگونه می توانید به آنها کمک کنید. همچنین، نامه های ارجاعی نیز می توانند کمک بزرگی باشند. یک نامه ی ارجاعی با یک نامه ی تبلیغاتی تفاوت دارد. نامه ی ارجاعی یک نامه ی ساده است که به خانواده، دوستان و آشنایان فرستاده می شود تا بدین وسیله کسانی که با آنها در ارتباط هستند از خدمات شما آگاه گردند.

شرکت،حسابداری،تخصص،بازاریابی،موسسه،روزانه،شرکت ها،حسابداران،انجام