صورت معاملات فصلی

5/5 - (7 امتیاز)

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی چیست؟

در ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم به طور آشکار آمده است که سازمان امور مالیاتی برای رفاه حال مودیان مالیات دریافت می نمایند.
همچنین در مورد افرادی که موظف به پرداخت مالیات و باید صورت معاملات فصلی ارسال نمایند صحبت شده است.
در این ماده به بسیار واضح و روشن به سه نکته اساسی اشاره شده است:

حداکثر زمان ارسال معاملات صورت گرفته توسط همه سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می دهند، حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی می باشد. انجام این کار به طرق مختلف صورت می گیرد. می تواند به صورت الکترونیکی و یا به صورت کاغذی باشد و یا به شکل سی دی صورت گیرد. آنچه مورد اهمیت است در این زمینه این است که برای جلوگیری از جرائم حاصل از دیرکرد این ارسالات مدارک به موقع تحویل سازمان امور مالیاتی شود. تا پس از دریافت توسط آنان، بررسی و رسیدگی های لازم صورت گیرد.

معاملات صورت گرفته توسط سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی به چند دسته تقسیم می شود. از جمله معاملات کوچک. این معاملات به این معنا هستند که مبلغ آنها تا ده درصد حد نصاب تعیین شده است. این معاملات کوچک نیازی به ارسال ماهانه ندارند. مودیان می توانند به شکل کلی و هر سه ماه یکبار لیست و فهرست این معاملات را ارسال نمایند. یعنی همه خرید و فرش های کوچک به طور کلی بعد از سه ماه ارسال شوند. شرط دریافت و پذیرش مدارک مودیان توسط سازمان امور مالیاتی داشتن کد اقتصادی معتبر است. مودیان در ارسال صورت معاملات فصلی، باید بدانند که دریافت کارت اقتصادی الزامی است. ارسال مدارک برای سازمان امور مالیاتی باید همراه با کد اقتصادی موجود در این کارت باشد تا مورد پذیرش واقع شود. هیچ مدرکی از مودی در سازمان امور مالیاتی بدون دریافت کارت اقتصادی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات های فصلی تمامی شرکت ها و سازمان هایی که عملیات و رویداد مالی دارند بایستی صورت معاملات فصلی خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل به طور جامع و کامل بدون هیچ گونه نقص یا کتمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. در واقع مودیان باید در هر سال ۴ بار صورت معاملات فصلی خود را تهیه نمایند. این صورت معاملات باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد.
در غیر این صورت مشمول جرایم مربوط به آن خواهند شد .

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

در قانون چه کسانی موظف به ارسال صورت معاملات فصلی می باشند؟
از دو گروه مشاغل بند الف و ب در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نام برده شده است.
مشاغل بند الف افرادی می باشند که طبق قانون باید معاملات خود را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نمایند.
مشاغل بند ب شامل سازمان ها و شرکت ها و افرادی هستند که وظیفه دارند معاملات خود را در دفتر درآمد و هزینه ثبت نموده و گزارشات کامل آن را داشته باشند.

چه مشاغلی مشمول مشاغل بند الف ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم هستند؟
برخی از مشاغلی که مشمول بند الف می شوند شامل موارد زیر است :
مدارس
درمانگاهها و آسایشگاهها
بیمارستان ها و زایشگاهها
واردکنندگان و صادرکنندگان کالا
همه افرادی که کارت بازرگانی دارند
افرادی که صاحب کارخانه و شرکت های تولیدی
همه شرکت های حسابداری و حسابرسی و خدماتی
افرادی که امتیاز بهره برداری از معادن را کسب نموده اند
افرادی که به واسطه انجام فعالیت تولیدی جواز و پروانه کسب دارند.

این مشاغل بایستی صورت معاملات فصلی خود را ارسال نمایند.

چه مشاغلی جز مشاغل بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند؟
مشاغلی که  مشمول بند ب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند طبق موارد زیر می باشد:
طلا و جواهر فروشان
مشاوران و وکلای دادگستری
افرادی که به کار دلالی مشغولند
افرادی که کارگاههای صنعتی دارند
افرادی که در کار خرید و فروش آهن هستند
این موارد نیز باید مدارک مذکور را در مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

جرایم عدم ارسال صورت معاملات فصلی چه می باشد

در زمینه جریمه عدم ارسال صورت معاملات، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم فصلی آمده است:
این تخلف و همچنین عدم ارسال کد اقتصادی و یا استفاده نمودن از کد اقتصادی شخص دیگر و همچنین دادن کد اقتصادی خود به یک نفر دیگر مشمول جریمه است.
این جریمه برابر ۱۰ درصد مبلغ معامله انجام شده می باشد.
نکته دیگر در خصوص این موضوع ارسال دیرهنگام و بعد از مهلت مدارک می باشد:
این عمل مشمول جریمه ای برابر یک درصد معامله ای است که مدرک آن دیر ارسال شده.

جزئیات جریمه تاخیر در ارسال معاملات فصلی در قانون مالیات های مستقیم به چه صورت است؟

جریمه مربوط به عدم ارسال مدارک خواسته شده و یا دیرکرد آنها، همینطور استفاده از کد اقتصادی اشخاص دیگر به شرح ذیل محاسبه می گردد:
الف: اگر مبلغ معامله انجام شده از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد، در این حالت نیازی به ارسال کد اقتصادی نیست.
صورت معامله را هم می توان به صورت تجمیعی بعد از سه ماه ارسال کرد.
این به آن معناست که لازم نیست معاملات کوچک تا یک ماه بعد از پایان تاریخ معامله مدارک آن ارسال شود.
ب: اگر مبلغ معامله انجام شده بیش از ۸۸۰۰۰۰۰ ریال باشد چه وظیفه ای داریم؟
در این شرایط معامله کننده باید کد اقتصادی خریدار و خودش را به همراه صورت معاملات ارسال کند.
به علت عدم ارسال مدارک یا کد اقتصادی خود و خریدار مشمول جریمه یازده درصدی خواهد شد.
چنانچه خریدار یا فروشنده از اعلام کد اقتصادی خود امتناع کند چه مراحلی باید انجام شود؟
اگر خریدار و یا فروشنده از بیان کد اقتصادی خود امتناع نمایند، طرف دیگر معامله موظف است که مشخصات طرف مقابل به همراه کد اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.
در این شرایط فقط شخصی که کد اقتصادی ارائه نداده مشمول جریمه خواهد شد .
طرف دیگر معامله هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.

شرکت آریا حساب آسیا با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه و گسترش شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است. مشاورین و کارشناسان این موسسه براساس چارچوب ها و استاندارد های روز حسابداری با ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می نماید.

چنانچه در زمینه تنظیم گزارش صورت معاملات فصلی و .. سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.