10 نکته برای انتخاب شرکت حسابداری

5/5 - (8 امتیاز)

اظهارییه،مالیاتی،حسابداری،شرکت،مالی،مشاور،مشاوره ای،دفاتر،حسابرس

در نظر گرفتن 10 مورد در زمان انتخاب یک شرکت حسابداری

شرکت حسابداری(Accounting Firm) شما مسئول رسیدگی به چه جنبه های مالی خواهد بود؟
هر سال قانون گذاران پیچ و تاب و تغییری را در قوانین مالیاتی ایجاد می کنند، که به طور متوسط شهروندان
را در موقعیتی که سرشان را در زمان رویایی با تصمیم های مالی مثل فروختن دارایی سرمایه گذاری یا ادعای
کسر مالیات برای دفترخانه، می خارانند باقی می گذارد. شرکت های حسابداری در کنار قوانین جدید مالیاتی
می مانند و بسیاری از آنها توصیه مالی را پیشنهاد می دهند و به افراد و کسب و کارهای کوچک کمک می کنند
تا بودجه ها را تامین نمایند و آرمان های مالی را تنظیم کنند. اینکه آیا شما به شخصی نیازمند باشید تا سیاهه
دستمزد را هفتگی تهیه نمایند یا شما فقط خواهان توصیه مالیاتی قابل اعتمادی باشید، شما اگر برخی پرسش
-های مقدماتی را بپرسید با انتخاب خود شادتر خواهید بود.
10 نکته برای انتخاب شرکت حسابداری
10 نکته برای انتخاب شرکت حسابداری
حق الزحمه
حق الزحمه حسابداری از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. برخی از حسابداران هزینه را بر اساس
نرخ تعیین شده برای هر کار مالی که آنها انجام می دهند مثل پر کردن فرم مالیات بر درآمد شخصی 1040 ،
فراهم سازی صورت های سود و زیان یا تدوین صورتی از ارزش خالص، معین می کنند. سایر شرکت ها هزینه
را دقیقه ای تعیین می کنند و هر تماس تلفنی شما با حسابدار صورت حساب تان را افزایش خواد داد.
اظهارییه،مالیاتی،حسابداری،شرکت،مالی،مشاور،مشاوره ای،دفاتر،حسابرس
حوزه های تخصصی تجارت
به طور کلی حسابداران در تعداد کمی از حوزه های تجاری به منظور پیشنهاد خدمات بهتر به مشتریان تخصص دارند.
یک حسابدار مالیاتی خرده پا ممکن است به اندازه ی حسابداری که در کمک به مشتریان کشاورز
و روستایی تخصص دارد، کمک حال مزرعه دار نباشد.اظهارییه،مالیاتی،حسابداری،شرکت،مالی،مشاور،مشاوره ای،دفاتر،حسابرس
تاییدیه
شرکت های آماده کننده مالیات تهیه کنندگان مالیاتی را به خدمت می گیرند و آموزش می دهند تا به عموم
ملت در تکمیل کردن فرم های مالیات بر درآمد کمک نمایند، اما این شرکت ها نمی توانند توصیه ژرفی به
تجارت های کوچک پیشنهاد نمایند. در کل، هرچه نیازهای حسابداری شما بیشتر باشد، شما
از شرکت حسابداری عمومی که حسابداران مورد تایید عمومی(حسابداران رسمی) یا CPA ها به خدمت
می گیرند، بیشتر نفع خواهید برد.
 توصیه
بعضی از شرکت های حسابداری، بابت توصیه در زمان خرید تجهیزات و چگونگی حفظ موارد مالی ثبتی
سریع عمل می کنند، در حالیکه سایر شرکت های حسابداری گزارش های مالی ضروری را گردآوری
می کنند اما بازخورد کمی را بیان می دارند. میزان توصیه ای که شما نیاز دارید یا می خواهید بستگی
به دانش و تجربه مالی شما دارد. اگر شما به کمک زیادی احتیاج داشته باشید، شرکتی را انتخاب
نمایید که مشاوره های مالی ژرفی را عرضه می کنند.
سطح خدمات
اگر شما نیاز به خدمات دفترداری کاملی دارید، در جستجوی شرکت حسابداری با خدمات تمام و کمالی
باشید که دفتردارهای را به خدمت می گیرد که معامله های مشتری را روز به روز راه می اندازد. یک شرکت
حسابدار که دفترداران را به خدمت نمی گیرد هزینه بیشتری را تعیین خواهد نمود اگر یک CPA کارهای روزمره و معمول دفترداری را انجام دهند.
در دسترس بودن
بعضی از مشتریان خشنود می شوند تا با شرکت حسابداراشان یکبار در سال بابت پر کردن اظهارییه
مالیاتی ملاقات کنند. سایر مشتریان پرسش های تجاری مکرری دارند که نیاز به پاسخ های به
موقع و به جا دارد. این مطلب را معین کنید که آیا تماس تلفنی با حسابدارتان دور از دسترس است یا
اینکه شما مجبور خواهید بود تا زمانی را رفتن به دفتر حسابداری و صحبت با شخصی را برنامه
ریزی کنید.اظهارییه،مالیاتی،حسابداری،شرکت،مالی،مشاور،مشاوره ای،دفاتر،حسابرس
ارتباط شخصی
شما می توانید شرکت حسابداری را در شهر با بالاترین قیمت به خدمت بگیرید اما اگر شما احساس
می کنید به راحتی درباره امور مالی تان بحث نمی شود، شما در حال دریافت خدماتی که نیاز دارید، نیستید.
اگر حسابدار بگونه ای صحبت می کند که شما متوجه نمی شوید یا اگر شما احساس ترس و وحشت
زدگی دارید، در جستجوی شرکت دیگری باشید.
 تنظیم آرمان
بعضی از حسابداران به مشتریان پیشنهاد کمک می دهند تا آرمان ها را تنظیم کنند و بر روند مالی نظارت
کنند، که می تواند خیلی کمک کننده باشد اگر شما همان موقع در حال اقدام برای شروع تجارت باشید.
با سیاست شرکت برای تنظیم آرمان آشنا و از آن آگاه شوید که آیا شما مجبور به پرداخت دستمزد اضافی برای خدمات خواهید بود.
حمایت از حسابرسی

مشاور مالیاتی

زمانی که خدمات درآمد داخلی پا به عرصه می گذارد، اطمینان مجدد بابت دانستن این مطلب است

که حسابدار شما به نفع شما صداقت دارد. حسابرسی های IRS راه زندگی برای برخی مالکان

تجارت کوچک و مالیات-دهندگان فردی می باشند اما مواجهه با حسابرسی موقعیت استرس زایی

است. بعضی از شرکت های حسابداری برای اهداف حسابرسی دفترهای خودشان را پیشنهاد می کنند

و حسابداری در آنجا آماده می گذارند تا منافع و مصلحت های شما را نشان دهد و ارائه نماید.

اظهارییه،مالیاتی،حسابداری،شرکت،مالی،مشاور،مشاوره ای،دفاتر،حسابرس