رسیدگی به اظهارنامه موءدیان از سوی سازمان امور مالیاتی

2.7/5 - (8 امتیاز)

مهلت رسیدگی به اظهارنامه موءدیان از سوی سازمان امور مالیاتی: ماده 156 قانون ماليات مستقيم

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. ماده 157 قانون ماليات مستقيم نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید :
میزان معافیت بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

تبصره- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

دعوت نامه سازمان مالیات برای ارائه اظهارنامه وسایر اسناد ومدارک:

اظهارنامه مالیات عملکرد برای یک سال مالی است که مؤدیان مطابق دعوت نامه اداره امورمالیاتی موظف به ارائه اسناد و مدارکی هستند که دال بر درآمد سالانه بر اساس نوع و گروه بندی شغل است.

کارگروه رسیدگی به پرونده های مالیاتی موظف هستند پس از صدور حکم به وسیله ریئس گروه مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان را آغاز کنند. برای شروع لازم است دعوت نامه را برای مؤدی ابلاغ کرده و ضمن آن از مؤدی بخواهند از تاریخ ابلاغ دعوت نامه به مدت 7 تا 15 روز اسناد و مدارک درخواستی را به اداره امور مالیاتی تحویل دهد. به خاطر داشته باشید این زمان فقط به مدت یک هفته قابل تمدید است که فقط در صورت درخواست کتبی مؤدی مالیاتی یا وکیل قانونی او قابلیت تمدید دارد.

اسناد و مدارک درخواستی شامل کلیه مستندات ومدارکی است که مربوط به درآمد و هزینه های مربوط به فعالیت های شغلی مؤدی در یک سال مالیاتی است.

چگونگی رسیدگی:

پس از دریافت دعوتنامه صاحبان مشاغل می تواننند در قبال دریافت دعوتنامه سه کار انجام دهند:

بیشتر بخوانید :
انواع مالیات در ایران

1.اگرمؤدی بدون توجه به دعوتنامه هیچ کدام از اسناد و مدارک خواسته شده را در مهلت مقرر ارائه ندهد، سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه پیش شرطی، گزارش رسیدگی را به صورت علی الراس صادر خواهد کرد.

2.اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را مطابق ابلاغیه به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، ولی مدارک و اسناد کامل نباشد و مؤدی مطابق تکالیف درج شده در آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم، مدارک را ارائه نداده نباشد، در این حالت اداره امور مالیاتی گزارش را به صورت علی الرأس صادر می کند.

3.اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را ارائه دهد و مدارک و اسناد را نیز مطابق آیئن نامه های اجرایی ماده 95 قانون مالیات بوده و در زمان مقرر هم به واحد رسیدگی به پرونده تحویل داده شود، رسیدگی به دفاتر و اسناد مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی درآمد و برگشت هزینه ها به صورت علی الرأس خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *