قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402 – 1403

( محتوای مطالب ) حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه .

بیشتر بخوانید :
هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402 / 1403

‫قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه های فروشگاهی تصویب شد. شورای نگهبان در آذر ماه 1402 لایحه اصلاحی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون تسهیل سامانه مودیان را تصویب نمود؛ بدین ترتیب این قانون از ابتدای دی ماه 1402 لازم الاجرا است. در این مطلب آموزش رایگان مالیات همراه ما باشید تا شما عزیزان را با متن قانون تسهیل تکالیف مودیان آشنا نماییم.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل سامانه مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در 10 ماده و یک تبصره به شرح زیر در تاریخ 1402/9/16 تصویب و در تاریخ 1402/9/18 طی اطلاعیه‌ای از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

قانون تسهیل تکالیف مودیان 1403
قانون تسهیل تکالیف مودیان 1403

تعیین تاریخ دقیق ثبت نام اشخاص (حقیقی و حقوقی) در سامانه مودیان

‫ماده 1- الزام مودیان به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ شرح فراخوان مودیان مالیاتی برای اجرای تکالیف سامانه مودیان به شرح زیر است:

نوع شخص فراخوان قطعی ثبت نام در سامانه مودیان
1-كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شركتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1368/08/07 و نیز سایر اشخاص حقوقی
به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
 1402/7/1
2- كلیه اشخاص باقیمانده (اشخاص حقیقی گروه اول و دوم و سوم)
به علاوه اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
1402/10/1
فراخوان ثبت نام مشمولین سامانه مودیان بر اساس قانون تسهیل پایانه فروشگاهی

تاریخهای مذكور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می‌شود.

خوب است بدانید:

‫به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان مالیاتی موضوع ماده (217) ق.م.م مصوب 1366/12/3 را كاهش دهد. پس از اینكه سازمان مالیاتی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امكان صدور و ارسال صورتحسابهای الكترونیكی توسط كلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای كاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید :
جدول حقوق و دستمزد 1403 حداقل حقوق و مزایای وزارت کار

‫تبصره- اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مشمول بند (2) این ماده هستند.

تعیین مهلت و میزان بخشودگی جرایم قانون پایانه فروشگاهی

‫ماده 2- سازمان مالیاتی می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد در صد (100%) جریمه‌های موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

نحوه تولید اظهارنامه مودیان ثبت نام نشده در سامانه تا پایان سال 1403

ماده 3- تا پایان سال 1403 صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول است. در این مدت سازمان مالیاتی مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره، مودی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید.

!نکته: صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نیستند.

فراخوان کلیه مشمولین ارزش افزوده جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1403

‫ماده 4- سازمان مالیاتی موظف است مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رییس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تا پایان سال 1403 به تدریج فراخوان نماید. مودیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان مالیاتی فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند.

بیشتر بخوانید :
مهلت ارسال صورت های مالی

دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مودیان، مادامی که توسط سازمان مالیاتی فراخوان نشده‌اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

تشریح تکالیف دستگاههای دولتی و اجرایی در قبال سامانه مودیان

تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور

‫ماده 5- در ابتدای ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم لاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف ‫یک هفته پس از ثبت نام  مودیان در نظام مالیائی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص كارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مودیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حكم فوق توسط سازمان، مودیانی كه در نظام مالیاتی ثبت نام  کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» اصلاح می‌گردد.

تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‫ماده 6- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (3) به ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر می‌یابد:

‫تبصره 1- بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاههای كارتخوان و گزارش الكترونیكی دریافتی از درگاههای الكترونیكی پرداخت، شماره منحصربه فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذكور درج نماید. همچنین بانک مركزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل كند.

تکالیف مربوط به دستگاههای اجرایی

‫تبصره 3- كلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و سازمانهای وابسته به آنها كه حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان كالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الكترونیكی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاجاق كالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع این قانون اطلاعات مذكور را به ترتیبی كه سازمان مقرر می‌كند به سامانه مودیان منتقل كنند. در این صورت مودیان تكلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الكترونیكی معاملات مذكور ندارند.

بیشتر بخوانید :
ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

اصلاح حدنصاب صدور صورتحساب الکترونیکی

ماده 7- در ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارتهای «بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارتهای «بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده»، و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهارشده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) ق.م.م باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می‌شود.

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

قانون تسهیل تکالیف مودیان
قانون تسهیل تکالیف مودیان

شرایط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی

‫ماده 8- ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ماده به عنوان ماده (14) مکرر به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ماده 14 مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) ق.م.م باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می‌شود.

ضریب مذکور بر اساس نوع کسب وکار، ترکیب اقلام خریداری شده مودی که در سامانه مودیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مودی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد، محاسبه می‌گردد.

بیشتر بخوانید :
خدمات حسابداری و حسابرسی

‫در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی‌شوند.

‫رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

‫تبصره 1- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای 1402، 1403 و 1404 به ترتیب 150، 100و 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) ق.م.م تعیین می‌شود.

‫تبصره 2 – تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»

شرایط بخشودگی جرایم قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

‫ماده 9- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اضافه می‌شود:

‫«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»

تخصیص تعرفه خدمات شرکتهای معتمد

‫ماده 10- در فراز دوم ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عبارت «به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی» پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

بیشتر بخوانید :
امیر حسین حدادی

‫تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (100%) آن تخصیص می‌یابد.

‫حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

‫قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی ‫به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/09/16 به تایید شورای نگهبان رسید.

دانلود متن قانون تسهیل سامانه مودیان

در ادامه می‌توانید متن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را دریافت نمایید.

آشنایی با مواد و بندهای قانون

برای آشنایی با قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی می خواهیم به برخی از بندهای آن بپردازیم که به شرح زیر می باشند:

  • سازمان امور مالیاتی متعهد شده است که اقدام به ثبت نام تمام مودیان براساس ماده 5 این لایحه نماید.
  • این سازمان موظف است پس از ثبت نام مودیان در سامانه، حداکثر ظرف 1 هفته پس از ثبت نام آنها در نظام مالیاتی، نسبت به عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.
  • یکی از بندهای مهم قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای حسابرسی و حسابداری دقیق تر، اعطای شماره منحصر به فرد مالیاتی است. با توجه به ماده 6، بانک مرکزی موظف است تا برای رسیدهای پرداختی که توسط کارتخوان ها و نیز گزارش های الکترونیکی درگاه های پرداخت، یک شماره منحصر به فرد مالیاتی اختصاص دهد.
  • با توجه به تبصره ماده 7، سازمان می بایست هزینه ای که خدمات شرکت های معتمد برای صدور صورتحساب های الکترونیکی می گیرند با تعرفه معین شده پرداخت نمایند. این هزینه از منبع مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.
  • مطابق با ماده 8 این لایحه، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که اگر فروش مودیان در سال کمتر از عدد تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی باشد، مالیات را با توجه به ضرایب خاصی محاسبه و دریافت نماید.
  • ضریبی که برای مورد قبل تعیین شده است، برمبنای پارامترهایی توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید :
مشاور مالیاتی

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از لایحه‌های مجلس در راستای اصلاح و اضافه کردن مواد به قانون سامانه مودیان است. این قانون در تیرماه امسال تصویب و اجرایی شد. در ادامه کمی بیشتر راجع به این موضوع صحبت می کنیم.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اولین بار در سال 1398 مهرماه به تصویب رسید. این قانون از جمله مهم ترین تغییرات در نظام مالیاتی ایران شناخته می شود. این قانون برای ثبت نام کلیه اشخاص در سامانه مودیان و انجام تکالیف مالیاتی به صورت الکترونیکی تدوین شده که از 1 دی ماه سال 1402، ارسال صورتحساب الکترونیکی مطابق با آن الزامی می باشد.

با توجه به این قانون، به سازمان امور مالیاتی تا تاریخ اسفندماه سال 1399 فرصت داده شد تا سامانه مودیان راه اندازی گردد. با این حال به خاطر عدم آمادگی بستر لازم، این خواسته تا تیرماه سال 1401 به تعویق افتاد. پس از این تاریخ سامانه به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

از این تاریخ، فراخوان هایی برای افراد جهت ثبت نام، انجام تکالیف مالیاتی و ارسال صورتحساب الکترونیکی اعلام شد که تاکنون تمام صاحبین مشاغل حقوقی و حقیقی (بالای 18 میلیارد تومان فروش در سال) مشمول شده اند.

قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در تیرماه سال 1402 برای ساده تر کردن روند انجام قانون سامانه مودیان تصویب شد.

 با تصویب “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” در تاریخ 1398/07/21 نظام مالیاتی ایران دچار تغییراتی شگرف و مهم شد. بر اساس این قانون بنا بود که سامانه مودیان مالیاتی با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی راه‌اندازی شود.  به دولت یک فرصت 15 ماهه برای بسترسازی این سامانه اعطا گردید.اما به دلیل وجود چالش های متعددی تخصصی و فنی که بر سر راه ایجاد این سامانه وجود داشت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاخیر افتاد.برای تسریع در فرایند اجرای این قانون، لایحه ای با عنوان “لایحه قانون تسهیل اجرای تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” ارائه گردید .  قانونگذاران در  این لایحه بخشی از مواد “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را تغییر  دادند و اصلاح کردند.

این لایحه در تاریخ 1402/04/26 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای دریافت تاییدیه به شورای نگهبان فرستاده شد. در نهایت نیز این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 1402/09/16 توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون از  تاریخ ابلاغ برای همه مودیان مالیاتی لازم الاجرا است.

سامانه مودیان چیست؟

سامانه مودیان درواقع ، سامانه ای برای جمع آوری دیتای مالیاتی است. شما می توانید از طریق آدرس اینترنتی tp.tax.gov.irبه این سامانه دسترسی پیدا کنید.
کار سامانه مودیان آن است که مطابق فراخوان‌های اعلامی، صورتحساب های الکترونیکی را از مودیان دریافت می کند. این سامانه با مجموعه اطلاعات دریافتی خود از مودیان یک حافظه مالیاتی ایجاد می کند. بعدا همین بانک اطلاعاتی مبنایی برای تکالیف مالیاتی مودیان قرار خواهد گرفت.

چه کسانی مشمول قانون تسهیل تکالیف مودیان هستند؟

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده. مشمولین این قانون بدین نحو دسته بندی شدند:

“کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

1-کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
2-اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
3-عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
4-فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.”

به بیان ساده تر، کلیه اشخاص مشمول ثبت نام در سامانه مودیان در این دو دسته جای می گیرند:

1- کسب و کار ها

تمامی اشخاص حقیقی با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه نخست امسال که صاحب کسب و کاری هستند و در کسب و کار مذکور با نام خود به فعالیت می پردازند ؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند . این اشخاص باید صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 کسب و کار خود را به سامانه مودیان ارسال کنند.

2- شرکت ها

تمامی اشخاص حقوقی که تحت یک کد اقتصادی یا شناسه ملی فعالیت می کنند؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. این شرکت ها باید صورتحساب های الکترونیکی نوع 1 و 2 را به سامانه مودیان ارسال کنند.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.

از  جانب دیگر بر اساس جزء دوم بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1402 بسیاری از مشاغل از جمله وکلاء و پزشکان با هر میزان فروشی  مشمول این قانون اند و باید صورتحساب های الکترونیک خود را در سامانه مودیان ارسال نمایند:

“کلیه صاحبان حِرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ­ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی­صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می­ باشد.”

البته استفاده از پایانه فروشگاهی و رسید دستگاه کارتخوان به منزله صورتحساب  خواهد بود. چراکه تمامی دستگاه های کارتخوان به کارپوشه های اشخاص در سامانه مودیان وصل خواهد بود و رصد اطلاعاتی آن ها ممکن است.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

قانون تسهیل تکالیف مودیان چه تفاوتی با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارد؟

قانون تسهیل ده ماده و یک تبصر  دارد. در  این قانون، برخی از مواد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر و اصلاح گردید.

در این قسمت به بررسی بخشی از این مهم ترین تغییرات می پردازم:

1) شروع اجرای تکالیف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

مهم ترین تفاوتی که این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است؛ تاریخ اجرای تکالیف قانونی آن ها یعنی صدور صورتحساب الکترونیکی است.
ماده 1 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد:
“الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:
1-کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/07/01

2-کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/01

تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مشمول بند (۲) این ماده می باشند.”
بر اساس مقرره بالا در صورتی که مودیان حقوقی یا حقیقی تا قبل از مواعد مقرره در بالا صورتحساب های الکترونیک خود را ارسال نکرده باشند؛ مشمول مجازات های مندرج در این قانون نخواهند شد.

2) بخشودگی 100 درصد جرایم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تبصره 2 ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:

“سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد”
درحالی که ماده 2 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین نحو مقرر کرده است:

“سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.”
نکته بسیار مهم:

بر اساس قانون تسهیل، این بخشودگی، “اختیار” سازمان امور مالیاتی کشور  است . سازمان امور مالیاتی هیچ گونه “الزامی” به بخشش جرایم متخلفین نخواهد داشت.

3) اعتبار صورتحساب الکترونیکی و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ماده 3 قانون تسهیل بیان می کند:
“تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند.

پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.”
بنابراین صورتحساب هایی که تا پایان سال 1403 در سامانه مودیان ارسال نشده باشند هم از نظر قانونگذار معتبر محسوب می شوند.  مودیان مکلف اند که در هر حال خرید و فروش های خود را ثبت کنند.

نکته مهم آنکه بعد از اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساسا نیازی به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده نبود.  اما بر اساس قانون تسهیل سازمان وظیفه دارد که اظهارنامه را بر اساس اطلاعاتی که در بانک اطلاعات خود دارد (خرید و فروش هایی که در سامانه مودیان وجود دارد) به مودیان پیشنهاد دهد.

مودیان ظرف یک ماه خرید و فروش هایی که در این سامانه وجود ندارند را ثبت کرده. و اظهارنامه ارزش افزوده را بر اساس خرید و فروش های جدید تسلیم می نمایند.

قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402
قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402
4) ارسال اظهارنامه ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

در “قانون مالیات بر ارزش افزوده” همه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات می پردازند مشمول ارزش افزوده شده بودند.

آن ها می بایست مبلغ ارزش افزوده را در رسید های خود درج کرده و این مبلغ را از خریداران مطالبه می کردند. مگر اینکه بر اساس ماده 9 مشمول معافیت باشند.

اما چون اجرای این قانون، به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منوط شده بود؛ ارسال اظهارنامه ارزش افزوده قابلیت اجرایی نداشت.
ماده 4 قانون تسهیل بیان می کند:
“سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید.

مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود.

همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.”
بدین ترتیب بر اساس قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی باید به کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان دهد. و آنان را به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اجرای مقررات ارزش افزوده دعوت کند.

5) ثبت نام در سامانه مودیان

ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:

“کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند.”

بنابراین ثبت نام در سامانه مودیان وظیفه مودیان بود اما در قانون تسهیل این بخش از ماده به این صورت در ماده 4 اصلاح گردید:.”سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. “

پس دیگر ثبت نام در سامانه مودیان توسط خود مودیان صورت نخواهد گرفت و تخصیص کارپوشه وظیفه خود سازمان امور مالیاتی است. البته باید دید که دقیقا چه تفاوتی بین ثبت نام و عضویت از دید قانونگذار وجود خواهد داشت. و کدام یک از این تکالیف بر عهده مودیان و کدام یک از آن ها بر عهده سازمان خواهد بود.

6) افزایش حد مجاز فروش

حد مجاز فروش در سامانه در ماده 7 قانون تسهیل،  از سه برابر به پنج برابر افزایش یافت.

توضیح آنکه پیش از این قانونگذار برای جلوگیری از خلق شرکت های صوری و صورتحساب های صوری و ایجاد اعتبار واهی برای خریداران در ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حد مجاز فروش را به این صورت تعیین کرده بود :

“جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. “

اما در ماده 7 قانون تسهیل این میزان به “بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده” تغییر یافت.
این یعنی در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی در خصوص آن ها وجود دارد در دوره فصلی مشابه سال قبل تا سقف 5 برابر فروشی که قبلا داشته اند می توانند صورتحساب صادر کنند.

اگر از این سقف فراتر بروند؛ عملا صورتحسابی برایشان صادر نخواهد شد. مگر اینکه مبلغ صورت حساب را تسویه کنند(از طریق تسویه حساب کامل نقدی یا اعطای چک به تعداد اقساط یا ارائه تضامین). سپس سازمان می تواند سقف بیشتری را برای ایشان آزاد کند.
اما در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی وجود ندارد این حد مجاز، به چه میزان خواهد بود ؟ در خصوص اینگونه اشخاص این حد معادل 5 برابر موضوع معافیت ماده 101 در سال 1402 که معادل با 47 میلیون پانصد هزار تومان است خواهد بود. یعنی حد مجاز ، دویست و سی و هفت میلیون و پانصد هزار تومان است.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

کلیات این طرح در نشست علنی روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طرح اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»

بروزرسانی و آپدیت سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *