شرکت لگراند(آدسا)

شرکت لگراند(آدسا)

آدسا نماینده رسمی لُگراند فرانسه در ایران

لگراند فرانسه ، تاسیس 1860 میلادی و  دارای ساختاری کیفی اما در مقياس جهاني است که حداقل برای بخش passive شبكه هاي كامپيوتري صاحب نوآوری ثبت شده, موسوم به VDI مي باشد. قدرت جهانی  VDI در بر طرف نمودن معضلات و مشکلات متداول سازمان ها در سامان بخشیدن به تغییرات , توسعه و حفظ آمادگی شبکه, مدیون یک ابتکار عمل گسترده و خلاقیتی بزرگ بوده است. این فکر بزرگ چیزی جزء بهره گرفتن همزمان از ارزش هم افزایی سیستم مدیریت کابل ( Cable Management)و سیستم   LCS2 در طرح شبکه های زیر ساخت ارتباطی نیست.

نکته مهم آنکه , لگراند فرانسه در رویکرد جامع  VDI خویش, در تمام بخش ها,  تجهيزات لازم براي ايجاد شبكه زیر ساخت ارتباطی را به صورت End to End و یکپارچه , همراه با 20 سال گارانتی ارائه می نماید .