افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

( محتوای مطالب ) حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه .

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

راه اندازی سامانه تیکتینگ به منظور درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶

یکی از چالش های پیش روی مشمولین اجرای سامانه مودیان، حد مجاز فروش مودی می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وضع گردیده است. براساس ماده ۶ قانون مذکور مودیان به منظور صدور صورتحساب های الکترونیکی فروش دارای حد مجاز بوده و مازاد بر سقف در نظر گرفته شده برای مودی، فروشنده نمی تواند از خریدار مالیات ارزش افزوده دریافت نماید چراکه اگر فروشنده حد مجاز ماده ۶ را رد کرده باشد در صورت تایید صورتحساب ها توسط خریدار، اعتبار مالیاتی به خریدار تعلق نمی گیرد.

در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه ی تازه ای پیرامون این موضوع چنین اعلام می دارد که به منظور تسهیل در روند کارها، امکان ثبت درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ از طریق ارسال پیام و انتخاب گزینه ی سامانه مودیان / حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ به نشانی http://Management.tax.gov.ir فراهم شده است. لذا مودیان می توانند با مراجعه به نشانی مذکور بدون نیاز به مکاتبات اداری و با سرعت بیشتری درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ را داشته باشند و از این به بعد درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز فروش در سامانه مودیان بدین صورت انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید :
شرکت لگراند(آدسا)
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

درخواست افزایش حد مجاز فروش ابتدا باید در ادارات کل پیگیری شود

براساس اطلاعیه ی شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱/د مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، چنانچه مودی درخواست افزایش حد مجاز فروش ماده ۶ را دارد، می بایست ابتدا ترتیب پرداخت مالیات مربوطه را بدهد و یا با ارائه ی تضامین کافی اقدام به افزایش حد مجاز ماده ۶ نماید. در گام بعدی اداره کل مربوطه متناسب با اقدام انجام شده توسط مودی، طی مکاتبه ی رسمی با مرکز تنظیم مقررات نسبت به درج مبلغ دقیق درخواستی به منظور افزایش حد مجاز مودی اقدام خواهد کرد.

لازم به توضیح است که اگر مبلغ مذکور توسط ادارات کل به مرکز تنظیم مقررات اعلام نگردد، درخواست مذکور قابل انجام نیست. همچنین مودیان باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش حد مجاز فروش هر دوره ی مالیاتی حداکثر تا پایان همان دوره امکان پذیر است.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 26/04/1402 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می‏ باشد، نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‏ گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه

1.یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس ‏های مرتبط فراخوان می ‏گردد.

2.با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.

بیشتر بخوانید :
مشاور مالی،حسابداری و حسابرسی

3.برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‏های مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می ‏شود.

درخواست افزایش حد مجاز

1.صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‏گیرد.

2.تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش ‏بینی گردیده است. لیکن تا پیاده‏ سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی براخطار پرشدن حد مجاز و یا در خواست افزایش سقف مورد نظرضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) در خواست رفع اخطار پیام پرشدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده 6، می ‏توانند نسبت به رد صورتحساب اقدام نماید. فروشنده پس از افزایش حد مجاز، در ابتدا می بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید(دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز، می بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده 7 و ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید :
مشاور مالی و مالیاتی

د) نتیجه اقدامات بند( ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‏ های مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

محاسبه حد مجاز فروش اولیه

 1. یک روز پیش از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال گذشته که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده (مؤدی با ارائه سندی پرداختان را تضمین نموده)، از طریق سرویس‌های مرتبط فراخوان می‌گردد.
 2. با عنایت به ماده ۹ لایحه تسهیل تکالیف مودیان، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، ۵ برابر فروش ثبت شده در دوره مشابه سال گذشته، به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودیانی که سابقه مالیاتی دارند ثبت می‌شود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشده باشد، به همان نسبت از ۵ برابر حد مجاز فروش دوره فعلی کم می‌شود. (به عنوان مثال چنانچه مؤدی ۵۰ درصد از مالیات دوره مشابه سال قبل را همچنان بدهکار باشد، حد مجاز فروش او که ۵ برابر دوره مشابه سال قبل است به اندازه ۵۰ درصد کم می‌شود)
 3. برای واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان (که مالیات آن را به سازمان پرداخت کرده‌اند یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند) کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان حد مجاز اولیه فروش در کارپوشه مؤدی نمایش داده می‌شود.

درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب (افزایش حد مجاز فروش)

طبیعتاً مبنی بر این اساسنامه جدید، ساز و کارهای درخواست افزایش حد مجاز فروش هم تغییر خواهد کرد. تغییراتی که در مقررات درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب الکترونیکی اعمال شده به شرح زیر است:

 1. صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز تعیین شده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
 2. تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در فرآیند ماده ۶ قانون در سامانه مودیان پیش بینی شده است. لیکن تا پیاده سازی کامل این بخش در کارپوشه سامانه مودیان، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی بر اخطار پر شدن حد مجاز و یا درخواست افزایش سقف مورد نظر، ضمن اخذ مدارک و مستندات از مؤدی، اقدامات زیر را ملحوظ نمایند:
بیشتر بخوانید :
شرکت خدمات حسابداری

الف) درخواست رفع “پیام اخطار پر شدن حد مجاز فروش و عدم تخصیص اعتبار”، صرفاً از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده ۶، می‌تواند نسبت به رد صورتحساب اقدام کند. فروشنده پس از افزایش حد مجاز،  در ابتدا باید صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید (دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی در دوره مشابه سال قبل مؤدی

و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی شود و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت بگیرد تا مؤدی از سقف حد مجاز فروش تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و درخواست افزایش حد مجاز فروش، باید درخواست مکتوب مؤدی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از او اخذ و با توجه به فعالیت مؤدی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده ۷ و ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت بگیرد.

د) نتیجه اقدامات بند (ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‌های مالیاتی ارسال شود تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در کارپوشه مؤدی انجام بگیرد.

 • شایان ذکر است که پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مؤدی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

نرم افزار مدیریت تیکتینگ (سامانه تیکتینگ)

سیستم تیکتینگاگر بخواهیم در مورد این نرم افزار توضیح دهیم بهتر است ابتدا به تشریح معنای تیکتینگ بپردازیم. تیکینگ به فرآیندی گفته می شود که مشتری و یا کاربر درخواست خود را به صورت هدفمند و سازمان دهی شده برای بخش مورد نظر ارسال می کند. این نرم افزار به طور ویژه به عنوان نرم افزار پشتیبانی مشتری شناخته شده است و می تواند تمامی اتفاقات و مسائلی را که در یک کسب و کار رخ می دهند مدیریت نماید. در نتیجه، تمامی کسانی که در بخش پشتیبانی مشغول به کار هستند، به خوبی می دانند که در طول یک روز کاری چه کارهایی باید انجام دهند و همین امر رضایت مشتریان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید :
مشاور مالی

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

قابلیت‌های اصلی نرم‌افزار تیکتینگ

یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث شده است استفاده از این نرم‌افزار مد نظر قرار گیرد استقرار یک رویکرد متفاوت در کسب و کار است. برای سالیان زیادی کسب‌و‌کارها از مشتریان خود می‌خواستند که درخواست‌های خود را به صورت ایمیل و یا فرمی که در وب سایت وجود داشت برای مشتریان ارسال کنند. اما باید بدانید این روش هرگز کارآمد نیست و هیچ‌گونه سازمان‌دهی و نظارتی بر درخواست‌های مشتریان وجود نداشت. با وجود این، شما باید این ابزار را به گونه‌ای انتخاب کنید که بتوانید بهترین نتیجه را از آن بدست بیاورید.

سیستم تیکتینگ آنلاین

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از یک سیستم تیکتینگ مناسب، برای ساده و کارآمد کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. موفقیت یک کسب‌وکار فقط با تعداد مشتریان جدیدی که جذب می‌کند تعیین نمی‌شود. مهم‌تر از همه این است که چه تعداد از آنها به نام تجاری شما وفادار بمانند. ماندگاری مشتری ابزاری برای افزایش سود است. محققان ادعا می‌کنند که جذب یک مشتری جدید ۴ تا ۱۰ برابر گران‌تر از حفظ یک مشتری قدیمی است. نرم افزار تیکتینگ با افزایش کیفیت پشتیبانی از مشتریان به کسب‌وکارها در رسیدن به این هدف کمک می‌کند. وقتی شما با کیفیت خوبی از مشتریان خود پشتیبانی می کنید، باعث خوشحالی مشتریان خود می‌شوید. این امر به‌نوبه خود سبب افزایش سطح رضایت مشتریان شده و باعث می‌شود مشتریان شما به استفاده از محصولات و خدمات شما ادامه دهند.

سیستم سامانه تیکتینگ

امکانات سیستم تیکتینگ

 1. ایجاد تیکت جدید برای مشتریان
 2. ایجاد سطوح دسترسی مختلف
 3. تعریف پاسخ‌های از پیش آماده
 4. تعریف مشتری جدید توسط مدیر
 5. تعریف کارمند توسط مدیر
 6. جستجو در بین تیکت‌ها بر اساس پارامترهای مختلف
 7. ایجاد تیکت برای دیگر اعضای پشتیبانی و مدیران
 8. اختصاص دادن تیکت به یک پشتیبان مشخص
 9. تعریف نوع تیکت توسط مدیر
 10. تعریف اولویت تیکت‌ها توسط مدیر
 11. اولویت‌بندی تیکت‌ها
 1. تعیین وضعیت تیکت‌ها
 2. پین کردن تیکت‌ها برای نمایش در بالای لیست
 3. تعیین موعد سررسید زمان پاسخگویی تیکت
 4. الصاق فایل به تیکت‌ها
 5. تعریف دپارتمان و بخش‌های مختلف توسط مدیر
 6. برچسب‌گذاری روی تیکت‌ها
 7. جستجوی تیکت‌ها براساس برچسب
 8. ارجاع تیکت به دپارتمانها و کارمندان دیگر
 9. اطلاع‌رسانی در به روزرسانی تیکت از طریق پیامک و ایمیل
 10. اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق پیامک و ایمیل و پنل
 11. انتخاب عنوان اختصاصی برای سیستم تیکتینگ
بیشتر بخوانید :
هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم
 1. بارگزاری لوگوی اختصاصی
 2. تنظیم تعداد نمایش در هر صفحه برای رکوردها لیست
 3. تنظیم حداکثر حجم مجاز آپلود فایل توسط مدیر
 4. ایجاد پایگاه دانش با مقالات نامحدود
 5. ایجاد دسته‌بندی نامحدود برای مقالات پایگاه دانش
 6. تنظیم تاریخ پایان اعتبار حساب کاربری مشتریان
 7. معلق ساختن حساب کاربری مشتری توسط مدیر
 8. معلق ساختن کل سیستم تیکتینگ توسط مدیر
 9. تعریف پیغام عمومی برای مشتریان
 10. تعریف پیغام عمومی برای کارمندان
 11. بستن آی پی‌های مشخص

سیستم تیکتینگ چیست؟

سیستم تیکتینگ برای چه کسانی مفید است؟

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از میز کار یک سیستم تیکتینگ خوب، برای ساده و مؤثر کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. شما می‌توانید حجم زیادی از کارهای روزمره خود را از این طریق کاهش داده و بر رشد کسب و کار خود از طریق خدمات مشتریان سریع و پاسخگو تمرکز کنید. این سیستم به شما کمک می‌کند به‌طور خودکار تیکت ها رو دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و ارجاع بدهید.

یک خاصیت میز کار تیکتینگ این است که می‌تواند به شما اطمینان دهد که عوامل شما به زمان‌بندی‌های حل مسئله پایبند هستند. اگر یک مسئله در مهلت مقرر بسته نشده باشد، به مدیران پشتیبانی ارشد ارجاع خواهد شد. با یک سیستم تیکتینگ، مشتریان می‌توانند منابع علمی گسترده‌ای در اختیار داشته باشند. این کار آن‌ها را قادر می‌سازد بدون نیاز به پشتیبانی، به‌راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. بنابراین پایگاه دانش در کاهش حجم تیکت مفید است.

سیستم‌های تیکتینگ آنلاین

با استفاده از سیستم‌های تیکتینگ آنلاین مناسب، شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که عوامل پشتیبانی متفاوت، بر روی یک مسئله کار نمی‌کنند و مشتریان با پاسخ‌های متعدد و متفاوت مواجه نشوند. این موارد بخشی از مزایای سیستم تیکتینگ بودند. اگر هنوز برای پشتیبانی مشتری هایتان از ایمیل استفاده می‌کنید، حتماً متوجه شده‌اید که اولویت‌بندی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این روش خیلی دشوار است. برای دسته‌بندی ایمیل‌هایتان مجبورید آن‌ها را پوشه بندی کنید و با رنگ‌بندی‌های مختلف، آن‌ها را تفکیک کنید که این کار زمان‌بر و خسته‌کننده است.

بیشتر بخوانید :
پخش فرخنده

اگر به دنبال راهی ساده و مؤثر برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریانتان هستید حتماً نام نرم افزار یا سیستم تیکتینگ را شنیده‌اید.

در اینجا قصد داریم مروری داشته باشیم به آنچه این نرم‌افزار یا سیستم به شما ارائه می‌دهد:

سیستم تیکتینگ
سیستم تیکتینگ

سیستم تیکتینگ یا نرم افزار آنلاین پشتیبانی مشتریان چیست؟

سیستم تیکتینگ تمام درخواست‌های پشتیبانی را که از مسیرهای مختلفی ارسال می‌شوند به تیکت تبدیل می‌کند. اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این سیستم آسان‌تر است. این سیستم به گروه پشتیبانی شما کمک می‌کند که ارتباط بهتری با مشتریان داشته باشند و کارایی‌شان در حل مشکلات مشتری بیشتر باشد.

نگاهی گذرا به اینکه سیستم تیکتینگ و نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان چطور می‌تواند به شما کمک کند.

مسیر درخواست‌های مشتریان

با یک سیستم تیکتینگ، درخواست‌هایی که از کانال‌های ارتباطی متعدد ارسال شده‌اند، در یک محل ذخیره می‌شوند. در این حالت، واحد پشتیبانی شما می‌تواند تیکت ها را اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری کند بدون اینکه نیاز به ابزارهای متعدد داشته باشد.

دسترسی به متون قبلی

وقتی واحد پشتیبانی شما به متن‌های قبلی که بین مشتری و واحد پشتیبانی ردوبدل شده، دسترسی داشته باشد می‌تواند پاسخ‌های بهتری به مشتری بدهد. یک سیستم تیکتینگ به شما این امکان را می‌دهد که به مکالمات قبلی مشتری که از هر طریقی ارسال شده دسترسی داشته باشید و برای هر مشتری یک پایگاه داده یکپارچه و ساده ایجاد کنید.

پاسخ‌های خودکار جهت افزایش کارایی

یک سیستم تیکتینگ این امکان رو به شما می‌دهد که پیام‌هایی را به‌صورت خودکار ارسال کنید تا زمان پاسخگویی کوتاه‌تر بشود و کارایی بالا برود. از ارجاع تیکت ها به یک واحد خاص تا پاسخ‌های از پیش تعریف شده به سؤالات متداول تا اعلام ضرب‌الاجل‌ها و قوانین بازدارنده، همه در این سیستم قابل اجرا هستند.

امکان کمک مشتری به خودش

اغلب سیستم های تیکتینگ آنلاین یک بخش مطالب علمی هم دارند که شما در آن بخش می‌توانید مقالاتی را شامل راه‌حل‌های دقیق و منابع دیگری که اطلاعات مفیدی به مشتریانتان می‌دهد، منتشر کنید. این کار در خیلی موارد نیاز مشتری به پشتیبانی را از بین برده و تعداد تیکت ها را کاهش می‌دهد.

بروزرسانی و آپدیت سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *